1

Historicky první tankiáda na Parukářce

Tankiáda byla akce, která měla vtipnou formou připomenout příjezd "spojeneckých vojsk" v roce 1968 do Československa. Konala se jak jinak než 21.srpna 2001
Jak se ještě odpoledne zdálo, soudruzi chtěli poručit větru a dešti a celou akci pořádanou hospodou Parukářka na Vrchu sv. Kříže zmařit. O tom, že se jim to podařilo alespoň znepříjemnit se dočtete dále. Těsně před otevřením hospody, tedy kolem 13.hodiny, kdy kromě pořadatelů byli na Parukářce první dva hosté se na kopci objevil štáb televize Prima, ale protože se nic nedělo, odjeli s nepořízenou. Později odpoledne se na tankiádu přijeli podívat fotoreportéři z ČTK a tak následují den vyšla fotografie tanku Mráček ve Večerníku Praha a v Hospodářských novinách. Parukářka se v té době začala stávat známou ...

Nejprve začala soutěž pro děti v kreslení křídou na chodníky. Všechny soutěžící děti převzaly od předsedkyně poroty tehdejší moderátorky ČST paní Kamily Moučkové (nyní působí v Rádiu Svobodná Evropa, České televizi atd.), diplomy, ostatní členové rozdávali dětem zmrzliny a balónky. Mezi recesisty zabloudila i jedna skálopevná soudružka, která se mě snažila přesvědčit, že: "Nebýt těch sovětských kluků, co nám sem přišli pomoc, dopadlo by to s námi moc špatně". Nebudete tomu věřit, ale ta paní byla ochotna převzít od paní Moučkové starý komunistický diplom a ještě na to byla patřičně hrdá. Diplom někdo našel v archivu a byl ještě nevyplněný.

Jak čas ubíhal, začalo se kolem hospody objevovat stále více tanků. Mikiho největší tank Mráček inspiroval děti k vytvoření "Romského tanku" - jak jej samy pojmenovaly. Nelekejte se, ten tank nemá s rasizmem nic společného. Naopak. Tank vytvářeli právě malí žižkovští Romové. Ale určitě nejvíce zaujal "chodící" tank, jemuž nohy propůjčil malý Jakub. Ten od poroty nakonec dostal diplom za nejkrásnější tank. Jeepaři (fuj to vypadá divně napsaný), možná lépe: džípaři na Parukářku přinesli 6 funkčních modelů tanků a tak po vytyčení dráhy byla s pendrekem pobíhajícím příslušníkem SNB odstartována soutěž o nejrychlejší tank. Lacosta, duchovní otec myšlenky uspořádat na Parukářce tankiádu a jehož myšlenka se jak sám tvrdí zpolitizovala a zvrhla v něco co nečekal, zapojil svůj propracovaný, ale nepojízdný tank i do této soutěže. A udělal dobře, neboť jeden z tanků do něj najel a začal ho tlačit před sebou, takže se nakonec se dostal i do cíle.

Mezi soutěžními modely se objevil i nejmenší tank vyrobený z cigaretového filtru a špendlíku. Vtipně pojatý byl i další model do soutěže o nejmenší tank. Soutěžící, mimochodem člen umělecké skupiny Charlin-97, vystřihl z kartónu velkou "lupu" na kterou namaloval malinký tank shora a tvrdil, že ten tank je tak malý, že je vidět pouze pod lupou. Další soutěžící z téže skupiny držel v dlani cigaretový popel a tvrdil, že nejmenší tank měl ona, ale že mu právě předčasně shořel. Nejplacatější tank, který měl formu mávátka měl lauf vyroben z limonádového brčka a podle potřeby mu buď visel, nebo stál! Až na samý závěr dorazil na Parukářku největší mobilní tank vyrobený z různých krabic. Jako poklop, sloužila např. krabice od pizzy.
Kolem půl desáté, když byly napsány i zbylé diplomy, měla paní Kamila Moučková, které se celá tato recesistická akce líbila, předat diplomy všem ostatním soutěžícím, došlo však k události, která v nás zanechává pocit hořkosti. Ilja, který na louce vařil pravý ruský šašlik byl Policií donucen k uhašení ohně (přestože se nejednalo o oheň volně otevřený) a po krátkém dohadování byl hlavní pořadatel Miki odvezen k sepsání protokolu na stanici. Tak se to těm bolševikům přece jen povedlo. Soudruzi - znepříjemnili jste nám to! Všichni jsme byli z počínání Policie, mírně řečeno, rozčarovaní. Tato událost se dotkla i paní Moučkové. Protože se Miki nemohl zúčastnit slavnostního vyhlášení vítězů s paní Močkouvou, přešla porota do ilegality a diplomy rozdala tajně.

Hudební produkce, kterou tu neprávem trochu opomíjím a která pěkně podkreslovala celou tankiádu, skončila přesně v deset večer a pak se ostatní, kteří ještě nešli domů, mohli dívat na promítání dokumentárních filmů o osmašedesátem, které nám i s technikou se svolením Krátkého filmu, a.s. zdarma zapůjčila paní Marta Šímová.
photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz photo copyright parukarka.cz