1

Tento článek byl aktualizován 6.6.2020


Občanské sdružení Parukářka

Občanské sdružení Parukářka, z.s. je spolek zaregistrovaný Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/54189/03-R dne 10.6.2003. Sídlí na adrese Pod Parukářkou 2760/10, 130 00 Praha 3, DIČ: CZ26631750.

Hlavním cílem spolku je podílet se na ochraně přírody a krajiny a bránit její devastaci. To se týká zejména Vrchu sv. Kříže. Chceme zabránit umístění nových průmyslových a jiných nepřiměřených developerských aktivit v tomto jedinečném místě. Zároveň Parukářku považujeme za místo, kde se mohou potkávat různé zájmové skupiny tak, aby si vzájemně nepřekážely.

Zdůrazňujeme, že jsme spolek apolitický a že nehodnotíme politické programy a iniciativy jednotlivých politických stran a hnutí. Komentujeme pouze možné dopady různých opatření (ať už připravovaných nebo realizovaných) na Vrch sv. Kříže a okolí nebo obecně na přírodu jako celek.Cíle sdružení

Hlavním cílem sdružení je chránit přírodu a krajinu a bránit její devastaci zejména na Vrchu sv.Kříže, např. před umístěním nových průmyslových a jiných komerčních aktivit. Pomáhat rozvoji v této centrální oblasti hlavního města tak, aby byl únosný především pro život místních občanů. Podporovat alternativní kulturní a neziskové akce v dané lokalitě apod.Stanovisko k hospůdce

Občanské sdružení Parukářka, z.s. pečlivě sleduje vývoj kolem celé kauzy Parukářka.

Cílem sdružení není zabránit městu ve výstavbě nové restaurace na Vrchu sv.Kříže, ale ani za každou cenu bránit komerční zájimy dosavadního majitele a provozovatele hospody pana Gregůrka.

Jde nám o zachovní současného charakteru občerstvení. Nechceme, aby se z Parukářky stalo místo vyhledávané turisty. Nechceme zde komerční aktivity.

Chceme, aby na Parukářka byla nekonfliktním místem, kam mohou zajít místní občané a pražané se svými dětmi i se svými psy. Chceme, aby se zde lidé mohli u svých rekreačních či sportovních aktivit bez problémů občerstvit a aby měli zdarma k dispozici čisté záchodky. Přestože se nestavíme proti větším ale méně častým kulturním akcím na Parukářce, nechceme tu žádné monstrozní akce a nechceme být obtěžováni nadměrným hlukem.

Chceme, aby Parukářka zůstala multikulturním místem, kde se mohou shromažďovat různá etnika, která se vzájemně tolerují.