1

Informace pro kapely

Občanské sdružení Parukářka, z.s., které je provozovatelem těchto stránek, žádné akce ani koncerty na Parukářce nepořádá.

V minulosti jsme svépomocí pořádali především nehudební akce pro děti, jako např. dětské dny, drakiády. Postupně tuto štafetu převzala Parukářka s.r.o. (tankiády) a po ní její nástupce Pivnice Parukářka s.r.o, která v současnosti pořádá koncerty pouze uvnitř v hospůdce nebo, za příznivého počasí, hudební minikoncerty na plácku těsně před hospůdkou.


Chcete mít na Parukářce koncert?

Chcete-li si zahrát v hospůdce nebo na prostranství před hospůdkou, musíte se dohodnout osobně nebo telefonicky s provozovatelem hospůdky nebo e-mailem s programovými dramaturgy, viz kontakty. Dohodněte se individuálně, na hromadné nabídky zasílané e-mailem od různých agentur a manažerů kapel nereagujeme.


Informace pro pořadatele

Pořadateli velkých hudebních akcí bývají jiné subjekty, které s naším občanským sdružením ani s provozovatelem hospůdky nesouvisejí. Mezi organizátory akcí patří například také Městská část Praha 3.

Pořádání akcí na Parukářce dostalo pro rok 2016 nová pravidla.

ÚMČ Praha 3 vydal na základě studie hlukové žátěže Manuál pro stanovení podmínek pro pořádání akcí s hudební produkcí v parku Parukářka. Nové podmínky vymezují prostor i typ pořádaných akcí, počet pódií, vymezují čas pro konání akcí i jejich četnost a rozsah. Dále stanovuje termíny podání žádosti minimálně 6 týdnů před konáním akce a stanovuje také povinosti organizátorům.

Více viz Manuál pro pořádání akcí v parku Parukářka
Aktualizováno: 4.3.2017 | Občanské sdružení Parukářka