1

Hrozí Parukářce nová zástavba?

Pozemek s budovami někdejšího Českého rozhlasu stojícího na úpatí Parukářky koupila 2013 společnost White Hill. Ta hodlá na severním svahu parku Parukářka postavit rozsáhlý bytový komplex. Představena byla již třetí varianta projektu, která z pohledu od dětského hřiště na Parukářce převyšuje místo o 6 pater, tj. o 18 metrů.


Veřejnost je proti

S plánem nesouhlasí ani Výbor pro územní rozvoj. Radnice zatím s investorem vyjednává, vše je ještě otevřené. Radnice Prahy 3 přitom může realizaci stavby zásadním způsobem ovlivnit nebo stavbě přímo zabránit. Vlastní totiž 5m2 pozemku (parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov), který developer ke stavbě nezbytně potřebuje k vybudování příjezdové cesty. Jakmile budeme mít více informací, dozvíte se o tom zde.


Kauza3

Podrobnosti popisuje článek v občanském zpravodaji Kauza3
Veřejnost odmítla bytový komplex vedle Parukářky.
Politici ji zatím vyslyšeli.