1

Bourání Parukářky

Mnozí z vás se ptají, jak je to s bouráním Parukářky. Spoustu let kolem sebe slyšíte i čtete, že se má Parukářka bourat a stále se nic neděje. Tak jak to vlastně je?


Bude se Parukářka bourat?

Bohužel ano. Objekt legendární hospůdky byl sice legálně postaven v roce 1995 jako stavba dočasná. V roce 1997 vydal Stavební odbor OÚ P3 rozhodnutí ve kterém povoluje užívání prodejního stánku do 30.8.2000 za podmínky, že vlastník stánku bude současně zajišťovat provoz veřejných WC, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 3. Následně došlo i k uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor na prodejní stánek, prostor pro lavice a stoly a WC na dobu neurčitou.


Ale pak se situace mění. Přestože smlouva o nájmu byla uzavřená na dobu neurčitou, povolení užívání stánku skončilo. Podrobnosti naleznete v článku kauza Parukářka. Na původní stavbu byl vydán demoliční výměr, který již nabyl právní moci a stará stavba proto musí být odstraněna.


Radnice připravuje nový projekt

Radnice MČ Praha 3 se rozhodla, že za peníze daňových poplatníků postaví hospůdku novou. Občanské sdružení Parukářka se ale staví proti takovému záměru. Domníváme se, že veřejné prostředky by měly být využity spíše do zkrášlení parku a úpravy jeho cest než jako investice do hospůdky. Dnes se přece už obecní hospody nestaví. Souhlasíme však s tím, že současná hospůdka je již nevyhovující a že je potřeba změnu, ale radnice by se měla snažit získat na stavbu nové hospůdky soukromého investora.


Jak bude vypadat nová Parukářka?

MČ Praha 3 přišla s návrhem, že nejprve postaví novou hospůdku na místě dnešních laviček a teprve pak zbourá tu starou. Nedošlo by tím k přerušení provozu občerstvení po dobu stavby, tvrdí radnice. Jakmile budeme znát více informací, přineseme podrobnosti.