1

Radnice připravuje nový projekt občerstvení na Parukářce

Na to, jak by měla oblíbená žižkovská hospůdka do budoucna vypadat, se vedení radnice zeptalo lidí na veřejné debatě. Ze setkání jednoznačně vyplynulo, že přestavba je nutná.


ilustrační obrázekNěkolik desítek návštěvníků přilákalo na Parukářku veřejné jednání o budoucnosti občerstvení, které 26. září uspořádala městská část Praha 3. Vedení radnice na něm seznámilo účastníky debaty s tím, v jakém právním stavu se zařízení v současnosti nachází a jaké jsou plány městské části do budoucna.


„Objekt občerstvení byl v minulosti povolen jako stavba dočasná, od roku 2012 ale platí exekuční příkaz na jeho zbourání, který vydal stavební úřad Prahy 3. Definitivně tím potvrdil nelegálnost stavby a nutnost jejího odstranění. Stavební úřad rozhoduje nezávisle na vedení radnice a rozhodnutí nezbývá než respektovat,“ uvedl v této souvislosti zástupce starostky pro územní rozvoj Ondřej Rut, který veřejnou debatu inicioval a za žižkovskou radnici se jednání zúčastnil. Městská část ale podle něj zároveň ustoupila od projektu nového občerstvení, který vznikl v roce 2005 a proti němuž se v podpisové akci postavilo několik tisíc lidí. „Ačkoliv na tento projekt bylo v minulosti vydáno platné stavební povolení, připravíme nový projekt, do jehož vzniku zapojíme také obyvatele Prahy 3 a zohledníme jejich připomínky a podněty pro architektonické zadání nového projektu“ dodal místostarosta Rut.


ilustrační obrázekV další fázi tak hodlá městská část oslovit vybrané architektonické kanceláře, které by měly na základě zadaných požadavků, do nichž radnice zapracuje i připomínky veřejnosti, vypracovat zcela nový projekt občerstvení. Jestli stavbu zaplatí městská část, která následně vyhlásí soutěž na provozovatele, nebo soukromý investor, který ji pak určitou dobu bude moci provozovat, podle představitelů radnice ještě není rozhodnuto. „Nejdřív se musíme se všemi stranami shodnout na tom, jak by mělo nové občerstvení na Parukářce vypadat, na základě toho pak bude vytvořen odhad finanční nákladnosti stavby, následně městská část rozhodne, jak by měla být stavba financována, kdo ji zrealizuje a kdo ji bude provozovat,“ popsal situaci místostarosta Rut.


S tím, že je s dnešní podobou zařízení třeba něco dělat, souhlasí i jeho současný provozovatel. „Uvědomujeme si, že jediná rozumná možnost je občerstvení přestavět. Proto jsme radnici nabídli spolupráci a věříme, že společně s tím dokážeme něco udělat,“ uvedl Vladimír Gregůrek, podle kterého měla veřejná debata smysl už třeba v tom, že si lidé a politici mohli vyjasnit, co jim na občerstvení vadí a co se jim na něm naopak líbí.


Jak vyplynulo z jednání, nejvíce návštěvníci oceňují originální podobu objektu a jeho jednoduchost, která neruší ráz okolní krajiny. Nejméně chvály si pak vysloužil neutěšený stav toalet. „Z jednání vyplynulo, že nejpalčivější problém je stav toalet. Protože k přestavbě občerstvení se dostaneme možná za dva roky, rádi bychom ještě před tím opravili alespoň toto zařízení. Nemělo by ovšem jít o zásadnější investici, která by při přestavbě přišla vniveč, ale jen o nejnutnější opravy,“ uvedl v této souvislosti místostarosta Rut.


„Mí předchůdci z ODS bojovali za zbourání hospůdky všemi možnými prostředky, nový projekt občerstvení připravovali bez diskuse s veřejností. Tento postup vedl jen k peticím a protestům. Chtěl bych všechny ujistit, že na Parukářce nechceme předraženou restauraci, ale levné spíše nenápadné občerstvení, které svým výrazem naváže na současného genia loci, nabídne však lepší služby pro všechny návštěvníky parku,“ uzavřel Ondřej Rut.Tento článek byl doslovně převzat z Radničních novin Metro.
4.11.2013 | Zdroj: Radniční noviny | Autor: mpa